top of page

Psychoterapia par

Psychoterapia pary pozwala na identyfikację źródła problemów, wpływających niekorzystnie na wspólne życie pary i zagrażających dla relacji. Jest okazją do refleksji nad przyczynami braku satysfakcji w związku. Umożliwia odkrycie negatywnych wzorców interakcji i pozwala wypracować strategie wzmacniające relację. Daje możliwość odbudowania bezpiecznej więzi i stworzenia własnego systemu jej ochrony. Dlatego koniecznym warunkiem jest obopólne zaangażowanie każdego z partnerów (małżonków).

 

Na czym polega?

 

Przede wszystkim polega na rozmowie w której uczestniczą para wraz z terapeutą. Tematy wnoszone przez parę mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania związku. Terapeuta pomaga zarysować obszar wspólny dla każdego z partnerów. Pracuje na rzecz relacji, nie stając po żadnej ze stron. Wspiera komunikację między partnerami i pomaga znaleźć potencjał do zmiany w relacji. 

 

 

Problemy z którymi pracuję:

  • Powtarzające się uczucie rozczarowania

  • Kłótnie i stale powtarzające się konflikty

  • Poczucie braku możliwości porozumienia

  • Napięcia związane z wpływem rodziny (rodziców/teściów) na związek 

  • Poczucie wypalenia w relacji

  • Zdrada

  • Żałoba

  • Kryzysy związane z nowymi okolicznościami w życiu pary tj: dziecko, ślub, utrata pracy

  • Zmniejszona satysfakcja z życia seksualnego związku

 

 

Kryzysy w związkach
Przechodzenie kryzysów jest nieodłączną częścią życia. Dotyczy to także bliskich relacji. Związki stale wystawiane są na różne próby. Zwykle wewnętrzne zasoby każdej z osób pozwalają na pokonanie trudności i nowych okoliczności. Czasem jednak pojawia w toku codziennych interakcji pojawia się poczucie „utknięcia”, rywalizacji. Wzrasta napięcie, któremu towarzyszą konflikty o małe codzienne rzeczy. Wzrasta poczucie niezrozumienia i oddalenia od partnera. Pojawia się wycofanie emocjonalne i wahanie, co do kluczowych decyzji w związku. Wychodzą na wierzch różnice, z którymi trudno sobie poradzić. Kwestie związane z rodzinnymi przekazami, ze stawianiem granic, autonomią, dominacją, wartościami, rolami społecznymi itp. Spada chęć na fizyczną bliskość, pojawiają się trudności seksualne. Czasem źródła napięć są nieznane. Czasem obie strony podejrzewają o co chodzi ale coś uniemożliwia im rozpoczęcie rozmowy. Partnerzy się oddalają od siebie, a ich więź słabnie.
 
U podłoża radzenia sobie z kryzysami w związku, leży charakter zbudowanej więzi oraz potrzeby przywiązania każdego z partnerów. Jako, że kryzysy są częścią związkowej rzeczywistości, problemem nie jest sam fakt wystąpienia takich trudności ale to jak para sobie z nimi radzi. Czy przeżywa je razem, czy osobno, czy partnerzy się wspierają, czy obwiniają, czy próbują rozmawiać, czy decydują się milczeć, czy w końcu szukają wsparcia na zewnątrz związku.
Terapia daje szansę na pokonanie trudności i wyjście z kryzysu w sposób wzmacniający więź między partnerami.
Przebieg pracy
Rozpoczęcie pracy zaczyna się od 1-2 spotkań konsultacyjnych pary, na których definiowane są cele do pracy. Jest to też czas do sprawdzenia czy terapia par jest odpowiednim rozwiązaniem na problemy wnoszone przez parę. Zdarza się, że spotkaniom konsultacjom pary towarzyszą indywidualne konsultacje partnerów z psychoterapeutą.
 
Częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie z parą. Najczęściej spotkania mają miejsce raz na dwa tygodnie i trwają po 80 min. Czas trwania całego procesu terapeutycznego jest zależny od indywidualnych potrzeb pary. Zwykle jest to kilkanaście spotkań.
Obecnie prowadzę psychoterapię par we współpracy z drugą terapeutką. 
#psychoterapia pary, #terapia par, #problemy w relacji, #terapia małżeńska, #rozczarowanie w relacji, #kryzysy w związku, #dwoje psychoterapeutów, #psychoterapeura par
bottom of page