top of page

O terapii gestalt

Podejście Gestalt wywodzi się z humanistycznej szkoły terapii, która w centrum swojego zainteresowania stawia człowieka z pełnym jego potencjałem i autonomią. Istotą terapii w tym nurcie jest poszerzanie świadomości na temat tego, w jaki sposób funkcjonujemy w świecie, w jaki sposób go doświadczamy i przeżywamy poprzez myśli, emocje, jak i ciało. Przeszłość i przyszłość jest ważna na tyle na ile manifestuje się w teraźniejszości. Stąd też terapeuta koncentruje się na tym co "tu i teraz".

 

Im bardziej człowiek jest świadomy, tym bardziej jest wolny i może doświadczać swojej siły. A rolą terapeuty jest pomoc w odkrywaniu siebie i wsparcie w sięganiu po to co istotne. 

 

 


 

Założenia

  • Jesteśmy całością. Tak samo ważne są myśli, emocje jak i doświadczenia z ciała.

  • Każdy posiada potencjał do zaspokajania swoich potrzeb.

  • Zmiana nie polega na stawaniu się kimś innym, tylko na odkrywaniu tego kim się jest naprawdę i braniu  odpowiedzialności za wykorzystanie swoich zasobów. Zmiana to efekt poszerzania swojej świadomości.

  • Dzięki świadomości możemy decydować i brać za nasze czyny odpowiedzialność.

  • Żyjemy w określonym środowisku, które na nas oddziałuje. Bez uwzględnienia jego kontekstu, nie sposób zrozumieć drugiej osoby.

bottom of page