top of page

Terapia DDA

Czym jest syndrom DDA?

 

O syndromie DDA możemy mówić w przypadku różnych cech i strategii adaptacyjnych, które wykształcają się w dziecku na skutek dorastania w rodzinie, w której co najmniej jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu. W miejsce zdrowej socjalizacji, bezpiecznych wzorców relacyjnych, obecności rodziców w doświadczeniu dzieci pojawia się samotność i pustka emocjonalna, którą wypełnia choroba alkoholowa rodzica i próba jej kontroli przez drugiego z rodziców czy opiekunów. Problemy małżeńskie (partnerskie) stają się także problemami dzieci, które nie mają przestrzeni do bycia sobą. Obarczone często oczekiwaniami rodziców, zmuszane są do wchodzenia w role związane ze wsparciem i pomocą. Bezpieczna, pełna bliskości i ciepła atmosfera, ustępuje miejsca poczuciu opuszczenia, niepewności. Częstym doświadczeniem jest stres, beznadzieja oraz poczucie wstydu i tajemnicy przed światem zewnętrznym. Uwikłanie w lojalność do rodziców i poczucie bezradności w kontakcie z nimi. Pozostając bez uwagi i adekwatnego wsparcia, tłumią swoją naturalną energię i spontaniczność. Tworzą różne sposoby aby przetrwać ten trudny w ich życiu czas.

 

W życiu dorosłym często te dziecięce strategie przestają działać. Pojawiają się różne problemy relacyjne, które pozornie nie mają nic wspólnego z doświadczeniami z dzieciństwa. Klienci mówią “mam już to za sobą”, wyprowadziłem się z domu czy też  “nie mam już kontaktu z rodziną” i nie wiążą obecnych sytuacji z destrukcyjnymi wzorcami relacyjnymi i stresowymi doświadczeniami. Często jednak doświadczają stresu i smutku, wycofującego wstydu. Mają niskie poczucie własnej wartości. Nie wierzą w siebie. W relacjach czują się samotne.

 

To co powtarza się w doświadczeniach osób z syndromem DDA to:

 

 • trudności w budowaniu trwałych relacji

 • lęk przed zaangażowaniem się w związek

 • brak satysfakcji w związku

 • trwanie w destrukcyjnych relacjach

 • trudność w rozmawianiu o emocjach z bliskimi

 • często wiążą się z osobami z problemem alkoholowym

Praca terapeutyczna:

 

Psychoterapia Gestalt jest podejściem, które stawia na relacyjność w kontakcie terapeuta - klient. Pozwala na wypełnienie deficytów, które powstały w wyniku braku bezpiecznej więzi z rodzicami i wielu trudnych doświadczeń związanych z alkoholizmem jednego z rodziców.  

 

Terapia w podejściu Gestalt daje szansę:

 

 • uwolnienia się od wpływu trudnych doświadczeń rodzinnych i skutków dorastania w rodzinie alkoholowej

 • zmiany destrukcyjnych schematów funkcjonowania w relacji

 • nauczenia się jak nazywać, wyrażać i radzić sobie z emocjami

 • zrozumienia i doświadczenia tego jak mogą wyglądać bezpieczne i bliskie relacje

 • zwiększenia wiary we własne możliwości

 • poznania i akceptacji siebie

 • zwiększenia satysfakcji w relacjach i życiu

bottom of page